Tag Archives: Nitrit hoá

KHÍ ĐỘC NO2 TRONG AO NUÔI TÔM

KHÍ ĐỘC

NO2 –  Nguyên nhân, ảnh hưởng và biện pháp xử lý 1. Nguồn gốc nitrit (NO2) trong nước nuôi Nitrit trong ao nuôi bắt nguồn từ: Từ NH4+ /NH3 qua giai đoạn 1 của quá trình nitrat hóa chuyển sang NO2 hoặc do nguồn NO2 có sẵn trong nước giếng, nước cấp. Bài tiết của […]