Tag Archives: NITRAT HOÁ

KHÍ ĐỘC NO2 TRONG AO NUÔI TÔM

KHÍ ĐỘC

NO2 –  Nguyên nhân, ảnh hưởng và biện pháp xử lý 1. Nguồn gốc nitrit (NO2) trong nước nuôi Nitrit trong ao nuôi bắt nguồn từ: Từ NH4+ /NH3 qua giai đoạn 1 của quá trình nitrat hóa chuyển sang NO2 hoặc do nguồn NO2 có sẵn trong nước giếng, nước cấp. Bài tiết của […]

ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH NITRAT HOÁ TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Quá trình nitrat hóa và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản Nhóm vi khuẩn nitrat hóa (Nitrosomonas, Nitrobacter…) được sử dụng rất phổ biến trong xử lý nước ở lĩnh vực sản xuất giống và nuôi thâm canh. Trong đó, Nitrobacter, Nitrosomonas là các vi khuẩn giúp biến đổi khí độc NH3 trong ao thành NO3- […]