BIDI-THIOEDTA

242,000

  • Xử lý độc tố do tảo độc gây ra,
  • Lắng tụ bùn, giảm độ nhớt và váng bọt trong ao nuôi,
  • Khử kim loại nặng, phân giải độc tố do sử dụng hóa chất, thay đổi thời tiết, môi trường nuôi.