BIDI – SIÊU KHOÁNG

462,000

Ngừa cong thân đục cơ, lột dính vỏ, trắng thân, rớt cục thịt. Cứng vỏ nhanh, chắc thịt, giảm stress.