BIDI – NẤM MEN

440,000

TINH CHẤT NẤM MEN

Làm giảm pH đường ruột Tôm, Cá, ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh.

Đào thải độc tố, giúp Tôm, Cá tăng trưởng nhanh