BIDI-MEN TỎI

280,000

BIDI-MEN TỎI

NONG TO ĐƯỜNG RUỘT – PHÒNG CÁC BỆNH ĐƯỜNG RUỘT.

  • Kích thích tiêu hóa, nong to đường ruột, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh,
  • TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG.
  • Ức chế vi sinh vật bất lợi gây bệnh đường tiêu hóa, phòng chống rối loạn tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột.