BIDI- KHOÁNG TẠT

380,000

BỔ SUNG KHOÁNG, VI LƯỢNG THIẾT YẾU,

Lột xác nhanh, mau cứng vỏ.

Ngăn ngừa hiện tượng cong thân, mềm vỏ trên tôm