BIDI-BENKO

299,000

Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong ao nuôi.

Đặc biệt hiệu quả với bệnh : Đốm đen, đỏ thân, hoại tử gan, phân trắng, ức chế các loại virus trần, đầu vàng, đứt râu, mòn đuôi trên tôm.